ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak

 

Hartzaileak


a) 2016ko abenduaren 31n 15 urte beteta izanik, Curriculum Aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa batean parte hartzeko:

Oinarrizko Hezkuntzan errepikatu izana. 2015-2016 ikasturteko ezohiko deialdiaren ondoren, gehienez DBHko 1. eta 2. mailako 4 irakasgai edukitzea gainditu gabe.

• DBHko 3. mailara pasatzeko gutxieneko baldintzak ez betetzea.

b) 2016ko abenduaren 31n 16 urte beteta izanik, Curriculum aniztasunaren bidez

ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko 2 ikasturteko programa batean parte hartzeko:

Oinarrizko Hezkuntzan errepikatu izana. 2015-2016 ikasturteko ezohiko deialdiaren ondoren, gehienez DBHko 1. eta 2. mailako 4 irakasgai edukitzea gainditu gabe. DBHko 3. urtera pasatzeko gutxieneko baldintzak ez betetzea.

c) 2016ko abenduaren 31n 16 urte beteta izanik, ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko ikasturteko programa batean parte hartzeko:

Oinarrizko Hezkuntzan errepikatu izana. 2015-2016 ikasturteko ezohiko deialdiaren ondoren, gehienez DBHko 1., 2. eta 3mailako 4 irakasgai edukitzea gainditu gabe.

• DBHko 3. mailara pasatzeko gutxieneko baldintzak ez betetzea

d) 2016ko abenduaren 31n 17 urte beteta izanik, Curriculum Anitzeko ikasturte bateko programa batean parte hartzeko:

Oinarrizko hezkuntzan errepikatu izana

2015-2016 ikasturteko ezohiko deialdiaren ondoren, gehienez DBHko 1., 2. eta 3.

mailako 4 irakasgai edukitzea gainditu gabe. DBHko 3. mailara pasatzeko gutxieneko baldintzak ez betetzea.

e) 2016ko abenduaren 31n 18 urte beteta izanik, Curriculum Anitzeko ikasturte bateko

programa batean parte hartzeko:

• • Ikasturte bateko edo biko Curriculum Anitzeko programa bat ikasten aritu izana,

eta irakasle-taldeak Graduatu titulua ateratzeko proposamenik egin ez izana.